Kategoria: System Informacji Oświatowej

24 maja 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie zasad wdrożenia reformy edukacji w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych

Pismo w sprawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) regulujących wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON.

29 marca 2017

Komunikat MEN w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej  powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.