Kategoria: Sprawy nauczycieli

14 lutego 2018

Konsultacje na temat e-materiałów dydaktycznych do przedmiotów kształcenia ogólnego

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii.

6 lutego 2018

Projekt Szkoła Kompetencji

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach zapraszają kadrę kierowniczą śląskich szkół i przedszkoli (dyrektorów, zastępców, kierowników świetlic, nauczycieli – kierowników zespołów) do udziału w projekcie SZKOŁA KOMPETENCJI  uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

25 stycznia 2018

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny

Póki nie jest za późno – konkurs na projekt historyczny, organizowany przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny […]

19 stycznia 2018

Szkolenie w USA poświęcone edukacji nt. Zagłady

Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniu (w USA) poświęconym edukacji nt. Zagłady. Seminarium jest okazją do zapoznania się z metodami nauczania o Holokauście oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami ze Stanów Zjednoczonych, a często także z innych krajów. Jest też okazją do wzbogacenia wiedzy na […]

28 grudnia 2017

Rachunkowość i podatki – szkolenia dla nauczycieli

W nawiązaniu do organizowanego od 10 lat Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oraz współpracy doradców podatkowych z Krajową Administracją Skarbową, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Tematyka szkoleń będzie dotyczyła przedmiotów związanych z rachunkowością i podatkami.