Kategoria: Rekrutacja

13 kwietnia 2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.   Pobierz treść postanowienia   Załączniki […]

28 lutego 2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2016/2017

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, orgaznizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/2017 »»  Tekst postanowienia   Załączniki: 1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla […]

29 lutego 2016

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Postanowienie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2015/2016   Pobierz tekst postanowienia  »    Załączniki: 1. Wykaz Wojewódzkich Konkursów […]