Kategoria: Reforma oświaty

10 marca 2017

Pismo Forum Związków Zawodowych

Pismo Forum Związków Zawodowych w Warszawie w sprawie przesyłania bezpośrednio do właściwych zamiejscowo Zarządów Wojewódzkich Forum Związków Zawodowych wszelkich uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie projektów dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Załączniki ForumZwiazkowZawodowych_03_03_3017r_[1] Data: 2017-05-17, rozmiar: […]

17 lutego 2017

Nowa podstawa programowa – rozporządzenie z 14 lutego 2017 r.

14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się uczniowie klas I,IV,VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników. […]

13 lutego 2017

Reforma edukacji – opiniowanie uchwał przez związki zawodowe

Załączniki Opiniowanie uchwał pismo Forum Zwiazków Zawodowych Data: 2017-05-17, rozmiar: 147 KB Opiniowanie uchwał pismo KK NSZZ Solidarność Data: 2017-05-17, rozmiar: 475 KB Opiniowanie uchwal pismo MEN do ZZ DWST-WOOS-4020-14-2017 r. Data: 2017-05-17, rozmiar: 340 KB Opiniowanie uchwał pismo OPZZ Data: 2017-05-17, rozmiar: 59 KB Pobierz wszystkie pliki