Kategoria: Ogłoszenia i konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

8 maja 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Miedźna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli, ul. Lipowa 3, 43-225 Wola; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej, ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna; Zespołu Szkół w Woli, ul. Górnicza 47, 43-225 Wola; Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, ul. Miodowa 17, 43-227 Miedźna; Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Miedźna Szczegółowe informacje o […]

25 kwietnia 2017

Konkurs na dyrektora publicznej szkoły, placówki – Gmina Wielowieś

GMINA WIELOWIES UL. GŁÓWNA 1 44-187 WIELOWIEŚ nazwę publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,   a) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELOWSI UL. SZKOLNA 12, 44-187 WIELOWIEŚ.   b) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŚWIBIU UL. SZKOLNA 2, 44-187 ŚWIBIE. adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,   a) ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W […]