Kategoria: Aktualności

23 maja 2017

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – rekrutacja na stanowiska koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ogłoszenie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki […]

23 maja 2017

zaproszenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ogłoszenie Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi […]

19 maja 2017

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”. W konkursie ufundowane zostaną stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2016/2017: 1.    dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w […]

19 maja 2017

Szkolenie „Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships”

Głównym celem seminarium kontaktowego "Using eTwinning in KA2 School-To-School Partnerships", kierowanego do placówek i szkół sektora: edukacja szkolna, jest promowanie synergii między Erasmusem + a inicjatywą eTwinning, inspirowanie uczestników do komunikowania się poprzez portal eTwinning, współpraca w projektach akcji KA2 oraz pomoc w tworzeniu sieci wśród nauczycieli zaangażowanych w projekty. Organizatorem seminarium jest czeska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ […]

17 maja 2017

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej – rekrutacja na stanowiska koordynatorów

  Ogłoszenie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, realizowanego  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, […]

17 maja 2017

Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Ogłoszenie Szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenia organizowane są w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi […]

17 maja 2017

Wnioski na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018

Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Szczegóły w załączeniu. Załączniki Ogłoszenie o naborze Data: 2017-05-16, rozmiar: 32 KB Regulamin Programu Pajacyk Fundacji Polska Akcja Humanitarna Data: […]

17 listopada 2016

Specjalny serwis internetowy Ministerstwa Edukacji Narodowej Reforma edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło specjalny serwis internetowy, w którym znaleźć można najważniejsze informacje na temat reformy edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela oraz organu prowadzącego szkołę. W serwisie znajdują się informacje dotyczące głównych zmian w ustroju szkolnym, między innymi przekształceń szkół, nowych rozwiązań w systemie kształcenia zawodowego, ochrony miejsc pracy dla nauczycieli, kształcenia specjalnego […]