Kategoria: Kształcenie ustawiczne i zawodowe

22 maja 2017

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego publikujemy aktualnie obowiązujące przepisy:   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622) – tekst rozporządzenia   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie […]

21 października 2011

Portal ZawodyRegulowane.pl

Portal ZawodyRegulowane.pl powstał z misją dostarczania czytelnikom rzetelnych, aktualnych i pełnych informacji o zawodach regulowanych prawem w Rzeczypospolitej Polskiej. Przez zawód regulowany rozumiemy zawód, który ma swoje podstawy i uwarunkowania w aktach prawnych.