Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych

19 maja 2017

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”. W konkursie ufundowane zostaną stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2016/2017: 1.    dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w […]