22 maja 2020

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.

18 maja 2020

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju

Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

15 maja 2020

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły. Od 25 maja br. przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują […]

13 maja 2020

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomione zostaną kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach zostaną przywrócone zajęcia w klasach I-III […]

8 maja 2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje MEN

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

5 maja 2020

Aktualizacja z 4 maja 2020 r. – wytyczne GIS przedszkola i żłobki

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 […]

7 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie przekazywania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek w czasie epidemii

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Śląski Kurator Oświaty  rekomenduje przekazywanie do zaopiniowania projektów  arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek w wersji elektronicznej. Szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek przekaże Dyrektor Delegatury/Wydziału Nadzoru Edukacji.